Witamy na stronie internetowej Venturion Investment Fund S.A., za pośrednictwem której staramy się zapewnić Państwu stały i kompleksowy dostęp do przejrzystych i aktualnych informacji na temat naszej spółki. Pragniemy informować o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na Państwa decyzje inwestycyjne.

Serwis kierujemy przede wszystkich do uczestników rynku kapitałowego, a w szczególności do akcjonariuszy spółki i potencjalnych inwestorów oraz do przedstawicieli przedsiębiorstw, które są zainteresowane pozyskaniem zewnętrznego finansowania dalszej działalności w postaci venture capital.

Działalność Venturion Investment Fund S.A. koncentruje się na inwestowaniu w przedsiębiorstwa, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju (ang. early growth, develeopment stage, roll-out). Angażujemy się w projekty, które potrzebują finansowania działań związanych z budowaniem pozycji rynkowej,  rozbudową zdolności produkcyjnych, rekrutacją pracowników, rozwojem sieci sprzedaży. Doświadczenie i kompetencje naszej kadry zarządzającej sprawiają, że nasze spółki portfelowe mogą liczyć na merytoryczne wsparcie w zakresie prowadzenia biznesu.

Venturion Investment Fund aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości spółek portfelowych, dając im wsparcie w procesie zarządzania oraz unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie poszukiwania inwestorów, partnerów strategicznych, fuzji, przejęć, emisji papierów wartościowych i upublicznienia walorów.

Na stronach serwisu znajdą Państwo między innymi informacje na temat naszej działalności inwestycyjnej, informacje finansowe oraz dokumenty i sprawozdania finansowe.